top of page

Vi vil høre fra deg!

For pressehenvendelser eller hvis du ønsker å diskutere investeringsmuligheter, send e-post

For generelle henvendelser eller for mer informasjon om Call It!, send e-post

If you would like to nominate your company or project for our pilot phase, please e-mail

For pressehenvendelser eller hvis du ønsker å diskutere investeringsmuligheter, send e-post

bottom of page