top of page

Om du har upplevt misshandel, mobbning eller trakasserier på jobbet finns hjälp tillgänglig för dig

Film & TV

Kalla det! utvecklades av tre frilansare som arbetar inom film och tv. Vi vill att du ska ha tillgång till alla branschens resurser för att säkerställa att du känner till dina rättigheter, kan skydda din mentala hälsa och ditt välbefinnande och känna stöd.

Konst & Kultur

Vårt arbete inom konst- och kultursektorn pågår och vi bygger resurser för att möta dina speciella behov och krav.  

Alla andra sektorer

Varje person i varje roll spelar roll, och vi vill att alla ska bli bättre bemötta och få bättre stöd på jobbet.  De här resurserna är till för DIG och för ALLA.

bottom of page