top of page

Kalla det! Grundades av Jules Hussey, Delyth Thomas och Kate Wilson

Jules Hussey: Exekutiv producent

IMDb  / hemsida  /  e-post

Jules har över två decenniers erfarenhet som frilansare inom dramaproduktion och är grundaren av det handikappledda produktionsbolaget Brazen Productions.  Hon är också en cyklist.

Delyth Thomas — Regissör

IMDb  /  hemsida  / e-post

Delyth började sin karriär som studiolöpare och har varit dramachef i över tjugo år.  Hon är en mentor, förespråkare och förkämpe för frilansare i alla åldrar och bakgrunder.

Kate Wilson — producent och konsult

IMDb  /  hemsida  / e-post

Kate arbetar inom film och TV som författare, producent och konsult. Hon arbetade med Film and TV Charity på deras mentala hälsoprojekt och Covid-hjälpstrategi, och samlade in mer än £9M från industripartners. Hon är utexaminerad från UCLA och RADA och medlem av advokatsamfundet i England och Wales.

bottom of page