top of page

Hjälp finns tillgänglig för dig -

För att förstå dina rättigheter -

VAR SNÄLL GÅ TILL

ACAS:Mer information

Medborgarrådgivning:Mer information

För juridiskt stöd och råd angående ett rättsligt anspråk, gå till enheten för fri representation:Mer information


För att stödja din mentala hälsa och ditt välbefinnande, se - 

NHS resurser:Mer information

Tankeresurser:Mer information

Kontakta ditt förbund, skrå eller branschorganisation

 

Bectu: Bectu.org.uk;info@bectu.org.uk

British Society of Cinematographers: bscine.com;Besök BSCINE

Casting Directors Guild: https://www.thecdg.co.uk;Besök CDG

Cineguilds of Great Britain: http://www.cineguilds.org;cineguilds@cineguils.org

DirectorsUK: directors.uk.com;info@directors.uk.com

Rättvisa: Mer information

Pakt: Mer information

Production Guild: productionguild.com;pg@productionguild.com

Writers Guild of Great Britain: writersguild.org.uk;admin@writersguild.org.uk

För att förstå dina rättigheter -

VAR SNÄLL GÅ TILL

ACAS:Mer information

Medborgarrådgivning:Mer information

För juridiskt stöd och råd angående ett rättsligt anspråk, gå till enheten för fri representation:Mer information


För att stödja din mentala hälsa och ditt välbefinnande, se - 

NHS resurser:Mer information

Tankeresurser:Mer information

Can't find the help and resources you need? Let us know: info@callitapp.org

bottom of page