top of page

Os ydych chi wedi profi cam-drin, bwlio neu aflonyddu yn y gwaith, mae help ar gael i chi

Ffilm & teledu

Galw He! ei ddatblygu gan dri gweithiwr llawrydd yn gweithio ym myd Ffilm a Theledu.  Rydym am i chi gael mynediad at holl adnoddau'r diwydiant i sicrhau eich bod yn gwybod eich hawliau, yn gallu amddiffyn eich iechyd meddwl a'ch lles, ac yn teimlo eich bod yn cael cefnogaeth.  

Celfyddydau & Diwylliant

Mae ein gwaith yn y sector Celfyddydau a Diwylliannol yn parhau ac rydym yn adeiladu adnoddau i gwrdd â'ch anghenion a'ch gofynion penodol.  

Pob Sector Arall

Mae pob person ym mhob rôl yn bwysig, ac rydym am i bawb gael eu trin yn well a'u cefnogi'n well yn y gwaith.  Mae'r adnoddau hyn i CHI ac i BAWB.

bottom of page