top of page

Os ydych chi wedi profi cam-drin, bwlio neu aflonyddu yn y gwaith, mae help ar gael i chi

Mae cymorth ar gael i chi -

EWCH I

yn

ACAS: Mwy o Wybodaeth

yn

Canolfan Cyngor ar Bopeth: Mwy o Wybodaeth

yn

I gael cymorth a chyngor cyfreithiol ynghylch hawliad cyfreithiol, ewch i'r Uned Cynrychiolaeth Rhad ac Am Ddim: Mwy o Wybodaeth

yn


I gefnogi eich iechyd meddwl a lles, cyfeiriwch at -

Adnoddau GIG: Mwy o Wybodaeth

Adnoddau meddwl: Mwy o Wybodaeth

 

Ystyriwch gysylltu â'ch undeb

Os ydych wedi dioddef trosedd, ffoniwch 999.
Os ydych yn credu eich bod wedi dioddef trosedd ac nad yw hyn yn argyfwng, ffoniwch 101


Mae cymorth arbenigol ar gael i chi hefyd -

 

Argyfwng Trais 0808 802 9999

Y Samariaid 116 123

yn

 

 

Ymwadiad:

 

Bydd y dolenni a'r manylion cyswllt hyn yn mynd â chi i wefannau a sefydliadau trydydd parti, sy'n eiddo i barti annibynnol ac sy'n cael ei weithredu ganddo, ac mae Call It! nid oes ganddo reolaeth. Bydd unrhyw ddolen a wnewch i neu gan drydydd parti ar eich menter eich hun. Bydd unrhyw ddefnydd o wefan neu adnoddau trydydd parti yn amodol ar a bydd unrhyw wybodaeth a ddarperir gennych yn cael ei llywodraethu gan delerau’r trydydd parti, gan gynnwys y rhai sy’n ymwneud â chyfrinachedd, preifatrwydd data a diogelwch.

 

A ydych chi’n darparu cymorth ac adnoddau i bobl sy’n profi, yn dyst neu’n cyflawni bwlio, aflonyddu neu unrhyw fath o wahaniaethu yn y gwaith? Os hoffech i ni rannu dolen i'ch sefydliad, ysgrifennwch at info@callitapp.org.

Ydych chi'n darparu adnodd ar gyfer y diwydiant hwn? Rhowch wybod i ni: kate@callitapp.org

bottom of page