top of page

Help is available for you -

Steun- en meldpunten

Mores Online: steun- en adviespunt grensoverschrijdend gedrag: Meer informatie

Vertrouwenspersonen Mores Online: Meer informatie

Meldpunt discriminatie: Meer informatie

Centrum Seksueel Geweld: Meer informatie

Slachtofferhulp: Meer informatie

Protocollen, gedragscodes en regelgeving

 

Leidraad veilig en gezond werken audiovisuele sector: Meer informatie

Het Protocol  Kinderbegeleiding: Meer informatie

Fair practice: Meer informatie

Mediapact Respectvol Samenwerken: Meer informatie

Handreiking cultuurverandering op de werkvloer: Meer informatie

Informatie

fairPACCT programma: het concretiseren van fair pay en fair practice in diverse deelsectoren in de culturele en creatieve sector: Meer informatie

Risico inventarisatie en evaluatie: Meer informatie

Begrippenkader AV-sector: Meer informatie

Beroepsvereniging van vertrouwenspersonen: Meer informatie

Can't find the help and resources you need? Let us know: info@callitapp.org

bottom of page